банэр
банер2
банер3

пранасabout_us_img

Пастаўшчыкінтэграваныхпрадуктаўдляпрымяненняэлектраэнергіі

开云体育平台登录入口手机版官网саштаб-кватэрайуміжнароднымэканамічныміфінансавымцэнтрыШанхая,Кітай,якіспецыялізуеццанавытворчасцівымяральныхкампанентаўімагнітныхматэрыялаў。Дзякуючыгадамраспрацоўкі、цяперянаператварыласяўпрамысловуюкарпарацыю,якаяаб的ядноўваепраектаванне,даследаванні、распрацоўку,вытворчасцьіпродаж。Malioможааказацьвамвялікуюпадтрымкуўгалінеэнергетыкі、электраэнергіііэлектронікі、прамысловагаабсталявання,дакладныхпрыбораў,тэлекамунікацый,энергііветру,сонцаіэлектрамабіляўіг。д。

аутт

Выберыценас

Размешчаныўміжнароднымэканамічнымілагістычнымцэнтры,нашызручныямарскіяіпаветраныяпаслугіпавышаюцьэфектыўнасцьдастаўкі。

Доўгатэрміновыфокусназамежныхрынках,мыпрапануемзвычайныяііндывідуальныяпрадуктыдлязадавальненняпатрэбкліентаўубольшчым30краінахірэгіёнахпаўсімсвеце

Адпаведнызапасзвычайныхпрадуктаў,гатовыхдаадгрузкі、утойчасякіндывідуальныяпрадуктымогуцьбыцьраспрацаваныіпастаўленызэфектыўнымівытворчымімеханізмамі

  • інфармацыя п п а к лемент
  • інфармацыя п п а к лемент
  • інфармацыя п п а к лемент
ур

Навіны па адзе р

  • Прынцып у у у а а а к к току у манганінавага медна а о нта

    Манганінавымеднышунтз”яўляеццаасноўнымкампанентамсупрацівулічыльнікаэлектраэнергіі、іэлектроннылічыльнікэлектраэнергііхуткаўваходзіцьунашажыццёзбесперапыннымразвіццёміндустрыіразумныхдамоў。Усёбольшібольшсем”яўпачынаюцьвыкарыстоўвацьлічыльнікіэлектраэнергіі,вырабленыянаманганиновоммеднымшунце。Празт……

  • Новыонлайн——інструмент,якіпаляпшаепаслугіістаўкілічыльнікаў

    Цяперлюдзімогуцьадсочваць,калііхэлектрыкпрыедзедляўстаноўкіновагалічыльнікаэлектраэнергііпразсвойсмартфон,азатымацэньвацьпрацуздапамогайновагаонлайн——інструмента,якідапамагаепалепшыцьпаказчыкіўстаноўкілічыльнікаўпаўсёйАўстраліі。技术跟踪быўраспрацаваныразумнымулікаміінтэлектамданых……

Baidu
map